Artist : papermaker : Printer

Mobile phone: 906 55 651
Mail: clazien@bergsmark.com

ATELIER / STUDIO: 1. Ringveien 35,1386 Asker, Norway 
ATELIER / STUDIO: 2. "KURHUS 1" Sykehusveien 2, Dikemark, Asker, Norway

FORMIDLING av arbeider: AKERSHUS KUNSTSENTER, LILLESTRØM.  BUSKERUD KUNSTSENTER, DRAMMEN.  GALLERI ,,DET GULE HUSET" HOLMEN, ASKER.  GALLERI KALK, SLEMMESTAD.  FOSSEKLEIVA KULTURSENTER,  Fra ATELIERET